Světová zpráva o drogách 2021 (UNODC)

, rubrika Blog

Výroční zprávu World Drug Report 2021 zveřejnil v červnu Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

World Drug Report 2021 (Světová zpráva o drogách 2021) se skládá z pěti samostatných brožur:

  • Brožura 1 - Shrnutí / důsledky pro politiku
  • Brožura 2 - Globální přehled poptávky po drogách a nabídky drog
  • Brožura 3 - Trendy na trhu s drogami: opioidy, konopí
  • Brožura 4 - Trendy na trhu s drogami: kokain, stimulanty amfetaminového typu
  • Brožura 5 - COVID-19 a drogy: Dopad a výhled

Doplňující části tvoří Statistická příloha, Datový portál a Metodologická příloha. 

Světová zpráva o drogách 2021 je zaměřena na podporu širší mezinárodní spolupráce v boji proti dopadům (zne)užívání drog v oblasti zdraví, veřejné správy a bezpečnosti; tentokrát se zaměřuje i na dopady pandemie COVID-19 a na pomoc členským státům při předvídání a řešení problémů, které mohou v blízké budoucnosti vyvstat. Poskytuje hloubkovou analýzu globálních trhů s drogami a podává komplexní obraz měřitelných účinků a možného dopadu krize COVID-19 na světový problém s drogami.

Zpráva byla vydána v angličtině, francouzštině, ruštině, španělštině, arabštině a čínštině. Její vydání doprovázela tisková zpráva UNODC.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.