Michal Miovský - Závislosti dnešní doby (online přednáška)

, rubrika Blog

Přednáška prof. Michala Miovského přednesená v září 2020 na Filozofické fakultě v rámci cyklu Večery na FF UK.

Přednášku prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D. (přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) Závislosti dnešní doby zveřejnily stránky Neurazitelny.cz. Je dostupná jako video (YouTube) či audio (MP3) přímo ze stránek Neurazitelny.cz.

Další možností sledování je podcast Večery na FF UK. Přímé odkazy na přednášku M. Miovského:

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.