Výroční zpráva NPC za rok 2020

, rubrika Blog

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2020 shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území ČR z pohledu orgánů vymáhajících právo a je doplněna statistickými a kazuistickými daty. Byla zveřejněná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi (26. června).

Z informace Národní protidrogové centrály SKPV PCR citujeme:

  • "Omezení pohybu osob, uzavření řady obchodů, omezení služeb a pokles turistického ruchu přispělo také k významnému poklesu obecné kriminality a trestných činů souvisejících s drogami. Dílčí vliv se projevil také u sekundární drogové kriminality Dovoz prekurzorů drog do ČR z Polska, realizovaný nejčastěji přes zelenou hranici, byl rovněž omezen, což mělo za následek vyšší cenu léčiv s obsahem pseudoefedrinu a následně i vyrobeného metamfetaminu. Byl identifikován nárůst případů požárů a výbuchů souvisejících s tzv. „domácí komunitní“ výrobou drog (pervitin, Fénixovy slzy aj.). 
  •  Česká republika i nadále představuje zemi s nejvyšším počtem odhalených varen metamfetaminu v Evropě, nikoliv však zemi s dominantním objemem výroby. Ve více jak 90 procentech převažují malé domácí laboratoře s výrobní kapacitou v řádech maximálně desítek gramů na jeden výrobní cyklus, jejichž produkce je určena výhradně pro domácí trh."

Sdělení Výroční zpráva NPC za rok 2020 si můžete přečíst na stránkách Policie ČR. Ke sdělení je připojeno plné znění dokumentu: Národní protidrogová centrála - Výroční zpráva 2020. Přímý odkaz pro stažení: https://www.policie.cz/soubor/vyrocni-zprava-npc-2020.aspx (PDF, 2,2 MB).


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.