Bez podmínek - Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy

, rubrika Blog

Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Nepustil, P., Geregová, M., Masarykova univerzita, 2020. Kniha je určena pro odborníky, studenty i zájemce z řad široké veřejnosti.

Kniha Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy přináší přehled vybraných metod práce s lidmi, kteří užívají drogy. Je určena jak pro odborníky a studenty psychosociálních oborů, tak pro zájemce o problematiku drog a závislostí z řad široké veřejnosti.

Metody popisované v knize mají společné zázemí v současných konceptech sociálních věd, jako jsou participativní přístupy, empowerment nebo kritická sociální práce. Kniha je psána přístupným jazykem, metody obsahují řadu příkladů a konkrétních doporučení pro praxi a zvláštní pozornost je věnována skupinám se specifickými potřebami.

Autoři: Nepustil Pavel, Geregová Markéta

ISBN 978-80-210-9667-7

Vydavatel: Masarykova univerzita, koedice Společnost Podané ruce o.p.s.

Kniha je dostupná v tištěné podobě z obchodu MUNI Shop, kde také najdete podrobnější informace a ukázku z knihy.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.