Bez podmínek - Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy

, rubrika Blog

Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Nepustil, P., Geregová, M., Masarykova univerzita, 2020. Kniha je určena pro odborníky, studenty i zájemce z řad široké veřejnosti.

Kniha Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy přináší přehled vybraných metod práce s lidmi, kteří užívají drogy. Je určena jak pro odborníky a studenty psychosociálních oborů, tak pro zájemce o problematiku drog a závislostí z řad široké veřejnosti.

Metody popisované v knize mají společné zázemí v současných konceptech sociálních věd, jako jsou participativní přístupy, empowerment nebo kritická sociální práce. Kniha je psána přístupným jazykem, metody obsahují řadu příkladů a konkrétních doporučení pro praxi a zvláštní pozornost je věnována skupinám se specifickými potřebami.

Autoři: Nepustil Pavel, Geregová Markéta

ISBN 978-80-210-9667-7

Vydavatel: Masarykova univerzita, koedice Společnost Podané ruce o.p.s.

Kniha je dostupná v tištěné podobě z obchodu MUNI Shop, kde také najdete podrobnější informace a ukázku z knihy.

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou