Rada EU schválila Akční plán EU v oblasti drog pro období 2021-25

, rubrika Blog

Informaci zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost dne 22. 6. 2021.

Rada EU (zahraniční věci) schválila Akční plán EU v oblasti drog pro období 2021-25. Zprávu přineslo Evropské monitorovací centum pro drogy a drogovou závislost pod titulkem Council approves EU Drugs Action Plan 2021–2025; zpráva obsahuje odkazy na  Akční plán EU v oblasti drog pro období 2021-25 (v angličtině) a na oficiální dokumenty EU.

Akční plán navázal na Strategii EU pro oblast drog na období 2021-2025, přijatou v prosinci 2020. Úvodní informace ke strategii, zveřejněná v Úředním věstníku EU, ročník 64, č. C 102I je v češtině k dispozici na stránkách EUR-Lex (html, PDF). Strategie byla schválena v prosinci 2020.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.