Ediční plán 2011

  1. Aplikační místnosti - Centra pro zdravotnicky supervidovanou aplikaci omamných a psychotropních látek;
  2. Adiktologické služby v prostředí zábavy - Preventivní a harm reduction programy pro rekreační uživatele drog;
  3. Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku - možnosti partnerského přístupu.
  4. Sexuologická témata v terapeutické komunitě - Témata, se kterými se setkáváme během dlouhodobé rezidenční léčby závislých;
  5. Drogy a vězni v ČR - Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody;
  6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010 - Souhrn výroční zprávy. 
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist