Ediční plán 2011

  1. Aplikační místnosti - Centra pro zdravotnicky supervidovanou aplikaci omamných a psychotropních látek;
  2. Adiktologické služby v prostředí zábavy - Preventivní a harm reduction programy pro rekreační uživatele drog;
  3. Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku - možnosti partnerského přístupu.
  4. Sexuologická témata v terapeutické komunitě - Témata, se kterými se setkáváme během dlouhodobé rezidenční léčby závislých;
  5. Drogy a vězni v ČR - Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody;
  6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010 - Souhrn výroční zprávy. 
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist