Ediční plán 2011

  1. Aplikační místnosti - Centra pro zdravotnicky supervidovanou aplikaci omamných a psychotropních látek;
  2. Adiktologické služby v prostředí zábavy - Preventivní a harm reduction programy pro rekreační uživatele drog;
  3. Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku - možnosti partnerského přístupu.
  4. Sexuologická témata v terapeutické komunitě - Témata, se kterými se setkáváme během dlouhodobé rezidenční léčby závislých;
  5. Drogy a vězni v ČR - Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody;
  6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010 - Souhrn výroční zprávy. 
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou