04/11 Sexuologická témata v terapeutické komunitě

Autorky působily v době vydání tohoto čísla Zaostřena na drogy v terapeutické komunitě Němčice, o.s. SANANIM. Ze svých zkušeností z práce v tomto léčebném zařízení primárně vycházely; opírají se ale i o diskuse s kolegy z dalších terapeutických komunit, sdružených v odborné sekci TK Asociace nestátních organizací.
Přístup k léčbě klientů v TK Němčice vychází z bio-psycho-sociálního modelu závislosti. Problémy spojené se sexualitou, sexuálními rolemi, dysfunkcemi, traumatizací, násilím apod. se ve skupině zpracovávají tak, aby klienti mohli hledat a nacházet zralejší cestu k partnerským vztahům a sexualitě v budoucnu. Během léčby v této terapeutické komunitě (podobně jako v dalších komunitách v ČR) platí pravidlo, zakazující vztahy mezi členy komunity. V TK Němčice jsou však za jistých podmínek vztahy možné - pokud klienti jsou v pokročilejší fázi léčby a informují o svém vztahu skupinu, která s ním za určitých podmínek souhlasí, mohou oba klienti v léčbě setrvat a ve vztahu pokračovat. V jiných případech musí jeden, případně oba klienti komunitu opustit. 

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou