02/11 Adiktologické služby v prostředí zábavy

Prostředí taneční scény a nočního života je místem, kde mladí lidé přicházejí do kontaktu s užíváním drog, a to legálních i ilegálních. Návštěvníci klubů, diskoték a tanečních akcí vykazují mnohem vyšší prevalence užívání drog než jejich vrstevníci z obecné populace a v tomto prostředí se lze také setkat s častější nabídkou drog.
V roce 2008 vznikla pod záštitou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) iniciativa Safer Party, jejímž cílem bylo síťování a rozvoj služeb v prostředí nočního života. Podpora těchto specifických aktivit byla také součástí tehdy platného Akčního plánu realizace protidrogové politiky, který definoval i cíl „vytvoření a implementace standardů adiktologických služeb v prostředí nočního života“ do konce roku 2012.
Toto číslo Zaostřeno na drog obsahuje popis situace a Návrh standardů odborné způsobilosti, které vznikly jako výsledek praktické části bakalářské práce Petry Saberžanovové v r. 2010.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist