02/11 Adiktologické služby v prostředí zábavy

Prostředí taneční scény a nočního života je místem, kde mladí lidé přicházejí do kontaktu s užíváním drog, a to legálních i ilegálních. Návštěvníci klubů, diskoték a tanečních akcí vykazují mnohem vyšší prevalence užívání drog než jejich vrstevníci z obecné populace a v tomto prostředí se lze také setkat s častější nabídkou drog.
V roce 2008 vznikla pod záštitou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) iniciativa Safer Party, jejímž cílem bylo síťování a rozvoj služeb v prostředí nočního života. Podpora těchto specifických aktivit byla také součástí tehdy platného Akčního plánu realizace protidrogové politiky, který definoval i cíl „vytvoření a implementace standardů adiktologických služeb v prostředí nočního života“ do konce roku 2012.
Toto číslo Zaostřeno na drog obsahuje popis situace a Návrh standardů odborné způsobilosti, které vznikly jako výsledek praktické části bakalářské práce Petry Saberžanovové v r. 2010.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor