01/11 Aplikační místnosti

Aplikační místnosti směřují k cílům v oblasti ochrany zdraví a v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Vedle v ČR již zavedených harm reduction programů, jako jsou výměna stříkaček a jehel a substitučních programy, jsou aplikační místnosti další možnou alternativou, která přispívá ke snižování nežádoucích následků užívání drog, kterými jsou zejména infekční choroby nebo předávkování, a také má pozitivní dopad na snížení rizikové aplikace drog na veřejných místech.
Aplikační místnosti mohou být 
  • Integrované - jako součást již existujícího zařízení - např. zařízení pro lidi bez přístřeší, pro uživatele drog. Aplikační místnost pak tvoří zvláštní část zařízení a vstup klientů je kontrolován. Aplikační místnost je jednou ze služeb, které zařízení poskytuje. 
  • Specializované - samostatná zařízení sloužící pouze k bezpečné aplikaci drog. Tento typ je méně častý a většinou se nachází v blízkosti jiných drogových služeb, případně v blízkosti míst černého trhu s drogami či otevřené drogové scény, kde je vysoká poptávka po místě k aplikaci.
V publikaci najdete fotografie existujících aplikačních místností ze zahraničí, nebo zákonem stanovené minimální standardy aplikačních místností v Německu.
Krátká poslední kapitola a závěr shrnují situaci v ČR a naznačuje možnosti jejího vývoje. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist