01/11 Aplikační místnosti

Aplikační místnosti směřují k cílům v oblasti ochrany zdraví a v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Vedle v ČR již zavedených harm reduction programů, jako jsou výměna stříkaček a jehel a substitučních programy, jsou aplikační místnosti další možnou alternativou, která přispívá ke snižování nežádoucích následků užívání drog, kterými jsou zejména infekční choroby nebo předávkování, a také má pozitivní dopad na snížení rizikové aplikace drog na veřejných místech.
Aplikační místnosti mohou být 
  • Integrované - jako součást již existujícího zařízení - např. zařízení pro lidi bez přístřeší, pro uživatele drog. Aplikační místnost pak tvoří zvláštní část zařízení a vstup klientů je kontrolován. Aplikační místnost je jednou ze služeb, které zařízení poskytuje. 
  • Specializované - samostatná zařízení sloužící pouze k bezpečné aplikaci drog. Tento typ je méně častý a většinou se nachází v blízkosti jiných drogových služeb, případně v blízkosti míst černého trhu s drogami či otevřené drogové scény, kde je vysoká poptávka po místě k aplikaci.
V publikaci najdete fotografie existujících aplikačních místností ze zahraničí, nebo zákonem stanovené minimální standardy aplikačních místností v Německu.
Krátká poslední kapitola a závěr shrnují situaci v ČR a naznačuje možnosti jejího vývoje. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist