01/11 Aplikační místnosti

Aplikační místnosti směřují k cílům v oblasti ochrany zdraví a v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Vedle v ČR již zavedených harm reduction programů, jako jsou výměna stříkaček a jehel a substitučních programy, jsou aplikační místnosti další možnou alternativou, která přispívá ke snižování nežádoucích následků užívání drog, kterými jsou zejména infekční choroby nebo předávkování, a také má pozitivní dopad na snížení rizikové aplikace drog na veřejných místech.
Aplikační místnosti mohou být 
  • Integrované - jako součást již existujícího zařízení - např. zařízení pro lidi bez přístřeší, pro uživatele drog. Aplikační místnost pak tvoří zvláštní část zařízení a vstup klientů je kontrolován. Aplikační místnost je jednou ze služeb, které zařízení poskytuje. 
  • Specializované - samostatná zařízení sloužící pouze k bezpečné aplikaci drog. Tento typ je méně častý a většinou se nachází v blízkosti jiných drogových služeb, případně v blízkosti míst černého trhu s drogami či otevřené drogové scény, kde je vysoká poptávka po místě k aplikaci.
V publikaci najdete fotografie existujících aplikačních místností ze zahraničí, nebo zákonem stanovené minimální standardy aplikačních místností v Německu.
Krátká poslední kapitola a závěr shrnují situaci v ČR a naznačuje možnosti jejího vývoje. 

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage