Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Češi v hazardu prosázeli 53,8 mld. korun. Roste počet osob zapsaných v rejstříku vyloučených z účasti na hazardních hrách

Praha, 27. 6. 2023 – Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes schválila dvě zprávy: Zprávu o hazardním hraní v České republice 2023 a Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2023. Upozorňují na dlouhodobý nárůst online hazardu a rostoucí počty osob zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Objem peněz prohraných v hazardních hrách se v loňském roce zvýšil o 14,4 mld. na celkových 53,8 mld. Kč. Zprávy přinášejí aktuální odhady počtu problémových hráčů a osob v riziku rozvoje závislosti na hraní digitálních her a sociálních sítích, upozorňují na zvyšující se počty osob vyhledávajících adiktologické služby v souvislosti s hazardním hraním i nadužíváním digitálních technologií.

Čtěte více

Evropská zpráva o drogách 2023: Trendy a vývoj

Zpráva představuje nejnovější analýzu drogové situace v Evropě, kterou provedlo EMCDDA. Zpráva se zaměřuje na užívání nelegálních drog, související škody a nabídku drog a obsahuje komplexní soubor národních údajů o těchto tématech a klíčových intervencích ke snižování škod. - ODKAZ NA PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY

Čtěte více

Evropská zpráva o drogách 2023 bude zveřejněna DNES - 16. června ve 13 hodin

Kolik nových drog bylo v Evropě zjištěno v loňském roce? Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti výroby drog a obchodování s nimi? Které látky v současné době vyvolávají největší obavy?

Dozvíte se více, až bude Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) představovat svou Evropskou zprávu o drogách 2023: Trendy a vývoj - na tiskové konferenci v Bruselu dne 16. června od 13:00 SEČ. Událost bude přenášena živě na Europe by Satellite: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20230616

Čtěte více