Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Česko trápí nadměrné pití alkoholu, nadužívání psychoaktivních léků a online hazard

Praha, 15. 5. 2023 – Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 přináší komplexní přehled o situaci v oblasti užívání návykových látek i dalších forem závislostního chování. Navazuje na podrobné zprávy o tabáku, alkoholu, psychoaktivních lécích, nelegálních drogách, hazardním hraní a digitálních závislostech zveřejněné v letech 2021–2022 a doplňuje je o nové informace. Byla zpracována podruhé.

Čtěte více

Počet dětí s problematickým užíváním sociálních sítí roste a každý osmý chlapec má sklony k nadměrnému hraní her

Praha, 9. 5. 2023 – Výzkumný tým studie HBSC Univerzity Palackého v Olomouci dnes ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky představil výsledky české části mezinárodní studie realizované v roce 2022 mezi žáky základních škol. Počet mladých lidí, jejichž virtuální život vykazuje problematické rysy, vzrostl z 5 % v roce 2018 na 8 % v roce 2022. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR v rámci Programu ÉTA.

Čtěte více