Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025: Na vědeckých důkazech založený důraz na prevenci a léčbu a ambice v podobě regulovaného trhu s návykovými látkami

Praha, 5. 4. 2023 – Vláda dnes schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Plán reaguje na aktuální situaci a stanovuje témata, kterým by se Česká republika měla v tomto období prioritně věnovat. Usiluje o dosažení cíle Národní strategie prevence snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a vychází z programového prohlášení vlády, které se historicky poprvé zabývá řešením problematiky závislostí.

Čtěte více