Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

V tabákové a alkoholové politice jsou některé ukazatele v ČR alarmující. Odborníci diskutovali o změnách v opatření a nastavení tabákové a alkoholové politiky

Praha, 24. 4. 2024 – Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil uspořádal první pracovní setkání zaměřené na politiku v oblasti tabáku a alkoholu v ČR se zástupci dotčených resortů, odborníků, politiků a průmyslu. Setkání zaštítili poslankyně Renáta Zajíčková a senátor Roman Kraus. V oblasti užívání alkoholu a tabáku je stále ČR v nejhorších číslech u dospívající mládeže v EU. Dalším velmi varujícím ukazatelem je setrvalý nárůst nelegální výroby a růst nelegálního trhu s tabákovými výrobky, který meziročně každoročně stoupá již deset let.

Čtěte více

Nejčastější mýty spojené s pitím alkoholu a jeho zdaněním

Praha, 10. 4. 2024 – Alkohol je v Evropě nejčastěji užívanou návykovou látkou. To, že je legální, neznamená, že je méně nebezpečný. Každý den zemře v Evropě kvůli alkoholu 2 200 lidí. Konzumace alkoholu je v Evropě příčinou každého čtvrtého úmrtí mladých lidí ve věku 19-24 let, a to především v důsledku úrazů. Tři nejúčinnější způsoby, jak snížit spotřebu a škody způsobené alkoholem, spočívají v tom, že se alkohol stane dražším, méně dostupným a méně propagovaným.

Čtěte více

Historický milník mezinárodní drogové politiky: Snižování škod je poprvé zmíněno v rezoluci OSN na téma prevence předávkování drogami

Praha, 2. 4. 2024 – USA v rámci 67. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni, které se konalo ve dnech 14. – 22. března 2024, předložily rezoluci na téma prevence předávkování drogami. Rezoluce poprvé v historii OSN přímo vyzývá členské státy, aby v rámci národní legislativy zaváděly harm reduction, tj. opatření snižování škod a rizik jako nezbytnou součást drogové politiky chránící veřejné zdraví, jejímž cílem je minimalizovat nepříznivé zdravotní a sociální dopady užívání nelegálních drog, zejména syntetických. Jde o první rezoluci od vzniku CND, která byla schvalována hlasováním, nikoliv konsensem.

Čtěte více