Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Pro datum Červenec 2024 nejsou žádné články

Poslední 3 články

Češi v hazardu prosázeli 53,8 mld. korun. Roste počet osob zapsaných v rejstříku vyloučených z účasti na hazardních hrách

Praha, 27. 6. 2023 – Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes schválila dvě zprávy: Zprávu o hazardním hraní v České republice 2023 a Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2023. Upozorňují na dlouhodobý nárůst online hazardu a rostoucí počty osob zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Objem peněz prohraných v hazardních hrách se v loňském roce zvýšil o 14,4 mld. na celkových 53,8 mld. Kč. Zprávy přinášejí aktuální odhady počtu problémových hráčů a osob v riziku rozvoje závislosti na hraní digitálních her a sociálních sítích, upozorňují na zvyšující se počty osob vyhledávajících adiktologické služby v souvislosti s hazardním hraním i nadužíváním digitálních technologií.

Čtěte více