Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ? Česká republika spolu s dalšími téměř čtyřmi desítkami zemí chce lépe pochopit vzorce užívání nelegálních drog

Praha, 23. 5. 2024 – Právě byla zahájena Evropská on-line studie o drogách. Až do konce června je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí.

Čtěte více

Investovat do prevence je nutné a dlouhodobě se vyplácí (tisková zpráva)

Praha, 21. 5. 2024 – Ředitelka Odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová a zástupci Odboru protidrogové politiky se účastnili konference, kterou pořádal Magistrát města Ústí nad Labem na téma „Prevence na školách a dopady užívání návykových látek“. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil se pak vzdáleně připojil na navazující tiskový briefing zaměřený na prevenci, financování oblasti prevence a významu nízkoprahových adiktologických služeb pro uživatele návykových látek.

Čtěte více