Investovat do prevence je nutné a dlouhodobě se vyplácí (tisková zpráva)

, rubrika Press centrum

Praha, 21. 5. 2024 – Ředitelka Odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová a zástupci Odboru protidrogové politiky se účastnili konference, kterou pořádal Magistrát města Ústí nad Labem na téma „Prevence na školách a dopady užívání návykových látek“. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil se pak vzdáleně připojil na navazující tiskový briefing zaměřený na prevenci, financování oblasti prevence a významu nízkoprahových adiktologických služeb pro uživatele návykových látek.

„Pokud něco funguje v oblasti závislostí, tak je to oblast pomoci, včasného záchytu a prevence," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává: „Prostředky investované do prevence se vrátí až 30násobně, proto by měl stát do této oblasti dlouhodobě investovat. V České republice existuje pouze 25 programů selektivních a 9 programů indikované prevence, těchto programů by ale mělo fungovat až osmdesát."

 „Jako město se snažíme o předávání informací školám ohledně ověřených a certifikovaných programů primární prevence" říká náměstek primátora Tomáš Vlach a doplňuje: „Nutné je též na celostátní úrovni podporovat zvýšení úvazků pro metodiky prevence na školách."

Národní koordinátor a zástupci Odboru protidrogové politiky podpořili organizaci DRUG OUT klub, které hrozí vystěhování ze současných prostor. Organizace v těchto prostorách provozuje čtyři adiktologické služby, včetně Krajské adiktologické ambulance a poradny pro děti a dorost. Tato ambulance je v kraji jediná, přičemž podobných zařízení je v celé České republice nedostatek. „Musíme hledat řešení, jak služby organizace zachovat a případně najít jiný vhodný prostor. Úřad vlády v minulých letech podpořil certifikované služby organizace DRUG OUT klub částkou okolo 7,5 mil. Kč. Proto nás musí zajímat, zde se bude dařit tyto služby udržet a přidělené prostředky efektivně využít," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Vobořil a dodává: „Do té doby by měly služby zůstat v provozu na původním místě."

Konference se účastnili zástupci škol, sociálních služeb, krajského úřadu a samospráv. Cílem konference bylo šířit informace o dostupnosti kvalitních a certifikovaných programů prevence, informovat o dopadech užívání návykových látek a zdůraznit důležitost prevence na školách.

 

Kontakt pro média

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail jindrich.voboril@vlada.gov.cz   

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, david.hlustik@vlada.gov.cz, +420 602 244 776.