Agentura EU pro drogy: předsednictví Rady a Evropský parlament se dohodly na posílení úlohy agentury

, rubrika Press centrum

Předsednictví Rady a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody ohledně navrhovaného nařízení o Agentuře EU pro drogy, které přemění stávající Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost na plnohodnotnou agenturu a posílí její úlohu.

Tisková zpráva v češtině je dostupná ze stránek Rady Evropské unie.

Plné znění tiskové zprávy Agentura EU pro drogy: předsednictví Rady a Evropský parlament se dohodly na posílení úlohy agentury je dostupné ze stránek Rady Evropské unie. 

Podle nového nařízení bude agentura schopna účinněji reagovat na nové výzvy v oblasti zdraví a bezpečnosti spojené s nelegálními drogami. Bude rovněž moci lépe podporovat členské státy a přispívat ke zlepšení situace na mezinárodní úrovni.

Dříve než se přistoupí k formálnímu postupu přijetí, podléhá tato předběžná dohoda schválení Radou a Evropským parlamentem. 

Tisková zpráva byla zveřejněna 28. 3. 2023.