Evropská zpráva o drogách 2023: Trendy a vývoj

, rubrika Press centrum

Zpráva představuje nejnovější analýzu drogové situace v Evropě, kterou provedlo EMCDDA. Zpráva se zaměřuje na užívání nelegálních drog, související škody a nabídku drog a obsahuje komplexní soubor národních údajů o těchto tématech a klíčových intervencích ke snižování škod. - ODKAZ NA PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY

Všechna sdělení a plné znění Evropské zprávy o drogách 2023 jsou dostupná na stránce: https://www.emcdda.europa.eu/event/2023/06/launch-event-european-drug-report-2023_en

Interaktivní informace k jednotlivým tématům: 
https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

 

Analýza byla letos výrazně rozšířena, a to jak do hloubky, tak do rozsahu – zahrnuje širší škálu témat a je podrobnější. Vůbec poprvé je zpráva předkládána v novém modulárním primárně digitálním formátu, který nabízí inovativní způsoby přístupu k obsahu a interakce s ním (tzv. digital-first formát). Informační zdroj je navržen tak, aby jej bylo možné číst na různých zařízeních (počítače, mobilní telefony, tablety).

Analýzu doplňuje více než 100 interaktivních grafik, přičemž speciální interaktivní panely umožňují uživatelům vizualizovat data a trendy na evropské i národní úrovni. Datoví novináři a vědci tak mají přístup k podkladovým datům pro jejich snadnější sdílení a opakované použití.

Zprávu doplňuje Statistický věstník 2023 - Statistical Bulletin 2023 - obsahující národní datové soubory.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.