Tiskový briefing po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí 27. června 2023

, rubrika Press centrum

Tématem tiskového briefingu budou dvě zprávy: Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 a Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023.

Briefing se koná od 13:30 v budově Úřadu vlády ČR (Strakova akademie). Příchod médií před hlavní vchod v 13:00. Pro účast je nutná akreditace.

Zprávy upozorňují na nárůst on-line hazardu, rostoucí počty osob zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a objemu peněz prohraných v hazardních hrách (53,8 mld. Kč).

Přinášejí aktuální odhady počtu problémových hráčů a osob v riziku rozvoje závislosti na hraní digitálních her a sociálních sítích, upozorňují na zvyšující se počty osob vyhledávajících adiktologické služby v souvislosti s hazardním hraním i nadužíváním digitálních technologií.

Termín a místo tiskového briefingu:

27. června 2023

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 (Strakova akademie)

Program:

13:00 – příchod médií na před hlavní vchod Úřadu vlády ČR

13:30 – zahájení (Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku)

13:40 – představení zpráv o hazardním hraní a digitálních závislostech v České republice 2023 (Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Prosíme o potvrzení účasti médií na emailovou adresu hlustik.david@vlada.gov.cz


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.