Češi v hazardu prosázeli 53,8 mld. korun. Roste počet osob zapsaných v rejstříku vyloučených z účasti na hazardních hrách

, rubrika Press centrum

Praha, 27. 6. 2023 – Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes schválila dvě zprávy: Zprávu o hazardním hraní v České republice 2023 a Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2023. Upozorňují na dlouhodobý nárůst online hazardu a rostoucí počty osob zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Objem peněz prohraných v hazardních hrách se v loňském roce zvýšil o 14,4 mld. na celkových 53,8 mld. Kč. Zprávy přinášejí aktuální odhady počtu problémových hráčů a osob v riziku rozvoje závislosti na hraní digitálních her a sociálních sítích, upozorňují na zvyšující se počty osob vyhledávajících adiktologické služby v souvislosti s hazardním hraním i nadužíváním digitálních technologií.

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je v pořadí osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, změnách v legislativě, aktuální výsledky populačních i dalších výběrových studií a data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní.

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023 je druhou tematicky zaměřenou zprávou o nadužívání digitálních technologií, tj. nadměrném trávení času na internetu, zejména na sociálních sítích a hraním digitálních her, které může vést ke vzniku a rozvoji závislosti, označovaných souhrnně jako digitální závislosti. Přináší informace o míře nadužívání digitálních technologií v populaci dětí a dospívajících i populaci dospělých a současně mapuje zdravotní a sociální dopady nadužívání digitálních technologií i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou klientů s problémy v oblasti nadužívání digitálních technologií.

„V posledním roce jsme věnovali velké úsilí přípravě Akčního plánu politiky v oblasti závislostí do roku 2025. Pozornost veřejnosti a médií byla soustředěna hlavně na problematiku konopí, kratomu a HHC či nikotinových sáčků. Ukazuje se však, že tématu hazardního hraní je třeba věnovat více pozornosti a hledat možnosti, jak zamezit dalšímu nárůstu, zejména ve skupinách populace, kde je prevalence nejvyšší. Opatření by měla být zaměřena především na hazardní hry s vysokou mírou rizika, jako jsou např. technické hry a online formy, jejichž dostupnost je časově i místně neomezená," uvádí národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Hráči v r. 2022 prohráli v hazardních hrách celkem 53,8 mld. Kč, což je o 14,4 mld. Kč (36,5 %) více než v r. 2021. Celkem bylo do hry vloženo 759,3 mld. Kč (393,1 mld. Kč v r. 2020 a 526,4 mld. Kč v r. 2021) a na výhrách bylo vyplaceno 705,5 mld. Kč (360,4 mld. Kč v r. 2020 a 486,1 mld. Kč v r. 2021). V r. 2022 tak hráči do hazardních her vložili téměř dvojnásobek objemu peněz než v období pandemie COVID-19.

Nejvyšší podíl příjmů provozovatelů ze hry připadá dlouhodobě na technické hry land-based, které tvořily 31,0 % trhu a utržily 16,7 mld. Kč. Technické hry online tvořily s příjmy 13,2 mld. Kč celkem 24,4 % trhu, kurzové sázky online utržily 11,0 mld. Kč (20,5 % trhu), loterie land-based 6,8 mld. Kč (12,7 % trhu) a živé hry land-based 2,5 mld. Kč (4,6 % trhu).

Výběr daně z hazardních her dosáhl v r. 2022 celkem 17,0 mld. Kč, což je významně více než v předchozím roce (12,5 mld. Kč). Inkaso daně z technických her dosahovalo 10,5 mld. Kč a z ostatních her 6,6 mld. Kč. Příjmy do obecních rozpočtů byly 8,4 mld. Kč a do státního rozpočtu 8,0 mld. Kč. Podíl státu na příjmech z daně z hazardních her dosahoval 49 %.

„Naše data ukazují, že na jedné straně klesá dostupnost klasických hazardních her a provozoven, na straně druhé sledujeme nárůst míry hraní v online prostředí. V prostředí internetu jsou stále dostupnější také loterie a losy, které většina populace dospělých i dospívajících nepovažuje za hazardní hry," říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.Oproti klasickým hrám představují online loterie a ostatní online hry vyšší riziko vzniku a rozvoje problémového hraní."

Do kategorie problémového hraní spadá v ČR přibližně 200 tis. osob, z nich polovina (přibližně 100 tis. osob) se nachází ve vysokém riziku. Léčbu a poradenství ročně vyhledají přibližně 2-3 tis. osob. V Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách bylo ke konci r. 2022 zapsáno téměř 330 tis. osob, nejčastěji šlo o osoby v úpadku nebo osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Na vlastní žádost bylo do Rejstříku zapsáno 5,5 tis. osob.

Obdobně jako hraní hazardních her i nadužívání internetu a digitálních technologií je příčinou řady negativních dopadů na jednotlivce i jeho okolí. V ČR je odhadem 400 tis. osob nadměrně užívajících internet, do kategorie vysokého rizika spadá odhadem 150 tis. osob starších 15 let. V riziku digitálních závislostí se nachází odhadem až 25 % dospívajících. Podle posledních výsledků studií z r. 2022 se zvyšuje také podíl dětí ve věku 11-15 let, které jsou v riziku v souvislosti s hraním her a trávením času na sociálních sítích.

„Děti a dospívající v riziku digitálních závislostí 2 až 6krát častěji než jejich vrstevníci uvádějí zanedbávání volnočasových aktivit, problémy se spánkem nebo jídlem, horší prospěch ve škole a dopady na čas trávený s kamarády a rodinou. U dospívajících klientů se současně objevuje spojitost s problémy v oblasti duševního zdraví, včetně úzkostných poruch a depresivních stavů. V posledních letech sledujeme také nárůst počtu dětí a dospívajících s problémy s nadužíváním digitálních technologií v adiktologických službách," dodává Pavla Chomynová.

Data shrnutá ve Zprávě o hazardním hraní v České republice a ve Zprávě o digitálních závislostech v České republice jsou jedním z podkladů využívaných při přípravě strategických dokumentů, včetně Akčního plánu politiky v oblasti závislostí. Budou rovněž využita při tvorbě Souhrnné zprávy o závislostech v České republice, která bude předložena vládě na konci roku, poté, co budou dokončeny a schváleny další čtyři tematické zprávy - o alkoholu, o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích, o problematickém užívání psychoaktivních léků a o nelegálních drogách. 

 

Podrobnější informace

Přílohy k tiskové zprávě:
Souhrn Zprávy o hazardním hraní v České republice 2023
Souhrn Zprávy o digitálních závislostech v České republice 2023

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 a Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023 - plné znění zpráv (PDF) najdete na webu drogy-info.cz v sekci Odborné publikace a časopis - Výroční zprávy a na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod záložkou Výroční zprávy, publikace, metodiky.

Přehled situace - úvodní kapitoly obou zpráv (html) - pod záložkou Zpráva o závislostech, na úvodní stránce drogy-info.cz.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
M +420 702 087 862, E-mail chomynova.pavla@vlada.gov.cz

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.gov.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, hlustik.david@vlada.gov.cz,
+420 602 244 776

 

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage