03/06 Drogy v médiích

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje vybrané výsledky rozsáhlé mediální analýzy za roky 2004 a 2005, kterou pro Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky provedla společnost NEWTON IT. Bylo napsáno autory této analýzy v rámci jejich pracovní činnosti, proto je jako autor uvedena společnost NEWTON IT. Cílem analýzy bylo zmapovat tematickou, obsahovou a časovou strukturu mediální prezentace drogové problematiky (obecně) a protidrogové politiky.
Text analýzy byl rozdělen do tří částí. V první části jsou analyzovány příspěvky týkající se drog a drogové problematiky obecně. Příspěvky byly vybrány podle zvolených klíčových slov. Samostatné byly ve druhé části vybrány příspěvky vztahující se k tabáku a alkoholu. Tyto příspěvky byly analyzovány s důrazem na medializaci rizik spojených s jejich užíváním. První dvě části se zaměřily na porovnání medializace sledované problematiky v letech 2004 a 2005. Ve třetí části byly vymezeny příspěvky z roku 2005, týkající se protidrogové politiky.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage