03/06 Drogy v médiích

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje vybrané výsledky rozsáhlé mediální analýzy za roky 2004 a 2005, kterou pro Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky provedla společnost NEWTON IT. Bylo napsáno autory této analýzy v rámci jejich pracovní činnosti, proto je jako autor uvedena společnost NEWTON IT. Cílem analýzy bylo zmapovat tematickou, obsahovou a časovou strukturu mediální prezentace drogové problematiky (obecně) a protidrogové politiky.
Text analýzy byl rozdělen do tří částí. V první části jsou analyzovány příspěvky týkající se drog a drogové problematiky obecně. Příspěvky byly vybrány podle zvolených klíčových slov. Samostatné byly ve druhé části vybrány příspěvky vztahující se k tabáku a alkoholu. Tyto příspěvky byly analyzovány s důrazem na medializaci rizik spojených s jejich užíváním. První dvě části se zaměřily na porovnání medializace sledované problematiky v letech 2004 a 2005. Ve třetí části byly vymezeny příspěvky z roku 2005, týkající se protidrogové politiky.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist