03/06 Drogy v médiích

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje vybrané výsledky rozsáhlé mediální analýzy za roky 2004 a 2005, kterou pro Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky provedla společnost NEWTON IT. Bylo napsáno autory této analýzy v rámci jejich pracovní činnosti, proto je jako autor uvedena společnost NEWTON IT. Cílem analýzy bylo zmapovat tematickou, obsahovou a časovou strukturu mediální prezentace drogové problematiky (obecně) a protidrogové politiky.
Text analýzy byl rozdělen do tří částí. V první části jsou analyzovány příspěvky týkající se drog a drogové problematiky obecně. Příspěvky byly vybrány podle zvolených klíčových slov. Samostatné byly ve druhé části vybrány příspěvky vztahující se k tabáku a alkoholu. Tyto příspěvky byly analyzovány s důrazem na medializaci rizik spojených s jejich užíváním. První dvě části se zaměřily na porovnání medializace sledované problematiky v letech 2004 a 2005. Ve třetí části byly vymezeny příspěvky z roku 2005, týkající se protidrogové politiky.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist