03/06 Drogy v médiích

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje vybrané výsledky rozsáhlé mediální analýzy za roky 2004 a 2005, kterou pro Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky provedla společnost NEWTON IT. Bylo napsáno autory této analýzy v rámci jejich pracovní činnosti, proto je jako autor uvedena společnost NEWTON IT. Cílem analýzy bylo zmapovat tematickou, obsahovou a časovou strukturu mediální prezentace drogové problematiky (obecně) a protidrogové politiky.
Text analýzy byl rozdělen do tří částí. V první části jsou analyzovány příspěvky týkající se drog a drogové problematiky obecně. Příspěvky byly vybrány podle zvolených klíčových slov. Samostatné byly ve druhé části vybrány příspěvky vztahující se k tabáku a alkoholu. Tyto příspěvky byly analyzovány s důrazem na medializaci rizik spojených s jejich užíváním. První dvě části se zaměřily na porovnání medializace sledované problematiky v letech 2004 a 2005. Ve třetí části byly vymezeny příspěvky z roku 2005, týkající se protidrogové politiky.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor