01/06 Primární prevence užívání drog

Autorka v úvodu klade otázku: Co je smyslem primární prevence? A odpovídá:
  • Užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé uvědomovali to, že užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že převážná část společnosti drogy neužívá a že užívání drog není společensky vnímáno jako "normální".
  • Podpora zdravého životního stylu, života bez drog. Kromě informací o rizicích a nebezpečnosti užívání drog je třeba prostřednictvím preventivních programů nabízet i alternativu ve formě zdravého životního stylu.
V další části textu se zabývá univerzální (všeobecnou prevencí), kde rovněž podává shrnutí informací o školní prevenci v Evropské unii. Zabývá se dále selektivní a indikovanou prevencí, evaluací preventivních opatření a podává informace o programu PERK (on-line příprava primárně preventivních programů. V závěru se stručně věnuje prevenci v ČR.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist