01/06 Primární prevence užívání drog

Autorka v úvodu klade otázku: Co je smyslem primární prevence? A odpovídá:
  • Užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé uvědomovali to, že užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že převážná část společnosti drogy neužívá a že užívání drog není společensky vnímáno jako "normální".
  • Podpora zdravého životního stylu, života bez drog. Kromě informací o rizicích a nebezpečnosti užívání drog je třeba prostřednictvím preventivních programů nabízet i alternativu ve formě zdravého životního stylu.
V další části textu se zabývá univerzální (všeobecnou prevencí), kde rovněž podává shrnutí informací o školní prevenci v Evropské unii. Zabývá se dále selektivní a indikovanou prevencí, evaluací preventivních opatření a podává informace o programu PERK (on-line příprava primárně preventivních programů. V závěru se stručně věnuje prevenci v ČR.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist