01/06 Primární prevence užívání drog

Autorka v úvodu klade otázku: Co je smyslem primární prevence? A odpovídá:
  • Užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé uvědomovali to, že užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že převážná část společnosti drogy neužívá a že užívání drog není společensky vnímáno jako "normální".
  • Podpora zdravého životního stylu, života bez drog. Kromě informací o rizicích a nebezpečnosti užívání drog je třeba prostřednictvím preventivních programů nabízet i alternativu ve formě zdravého životního stylu.
V další části textu se zabývá univerzální (všeobecnou prevencí), kde rovněž podává shrnutí informací o školní prevenci v Evropské unii. Zabývá se dále selektivní a indikovanou prevencí, evaluací preventivních opatření a podává informace o programu PERK (on-line příprava primárně preventivních programů. V závěru se stručně věnuje prevenci v ČR.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.