01/06 Primární prevence užívání drog

Autorka v úvodu klade otázku: Co je smyslem primární prevence? A odpovídá:
  • Užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé uvědomovali to, že užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že převážná část společnosti drogy neužívá a že užívání drog není společensky vnímáno jako "normální".
  • Podpora zdravého životního stylu, života bez drog. Kromě informací o rizicích a nebezpečnosti užívání drog je třeba prostřednictvím preventivních programů nabízet i alternativu ve formě zdravého životního stylu.
V další části textu se zabývá univerzální (všeobecnou prevencí), kde rovněž podává shrnutí informací o školní prevenci v Evropské unii. Zabývá se dále selektivní a indikovanou prevencí, evaluací preventivních opatření a podává informace o programu PERK (on-line příprava primárně preventivních programů. V závěru se stručně věnuje prevenci v ČR.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.