04/06 Drogové služby ve vězení

Zaostřeno na drogy č. 4/2006 popisuje možnosti drogových intervencí ve vězeňském prostředí obecně a shrnuje situaci v ČR. Obsahuje i mapku zobrazující, ve kterých českých věznicích poskytují nestátní neziskové organizace drogové služby ve vězení, a adresář organizací poskytujících drogové služby ve vězení. Součástí čísla je i bohatý seznam doporučené literatury.
Autoři v závěru mj. uvádějí: Služby prevence, léčby a následné péče pro uživatele drog se v ČR rozvíjely od roku 1990. Koncem 90. let existoval poměrně ucelený systém preventivních programů, služeb harm reduction a léčby. Dostatečně nebyla pokryta oblast služeb pro uživatele drog ve vězení a právního poradenství pro uživatele drog. Pracovníci nízkoprahových a léčebných programů začali klienty ve věznicích navštěvovat v rámci řádných návštěv a udržovali s nimi písemný kontakt. Začala se rozvíjet komunikace s vedením jednotlivých věznic a začaly vznikat první projekty zaměřené výhradně na práci s klienty ve vězení.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.