Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT)

Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) byl tříletý mezinárodní projekt, do kterého se zapojilo také české Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Projekt probíhal od října 2015 do ledna 2019.  Finančně byl podpořen z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020. Projekt byl zacílen na infekční onemocnění spojená s populací drogově závislých - primárně se jednalo o HIV, hepatitidu typu C (HCV) a tuberkulózu (TB). Na projektu se podílelo 22 partnerů reprezentujících 18 zemí Evropské unie; dalších 14 partnerů  na realizaci projektu spolupracovalo. 

Dokumenty ke stažení a podrobné informace jsou na webu HA-REACT. Stránky projektu jsou k dispozici v angličtině a ruštině. V rámci projektu bylo připraveno 28 publikacíe-learning v oblasti sociální práce, drog a harm reduction.  

V češtině v rámci projektu HA-REACT vznikly publikace:

Projekt se skládal z osmi pracovních oblastí, přičemž první tři se věnovaly managementu projektu: WP1 Koordinace, WP2 Diseminace a WP3 Evaluace. Dalších pět projektových oblastí se zabývalo tematickými akcemi, tj. WP4 Testování a propojení s péčí, WP5 Navyšování harm reduction, WP6 Harm reduction ve věznicích, WP7 Modely integrované péče, WP8 Udržitelnost a dlouhodobé financování. Do cílových aktivit byla zapojena odborná veřejnost, neziskové organizace i politici. NMS bylo aktivně zapojeno do čtyř balíků činností (WP4, WP5, WP6 a WP7).