Joint Action on Tobacco Control 2 (JATC 2)

Joint Action on Strengthening cooperation between interested Member States and the Commission in the area of tobacco control (JATC 2) je evropský projekt  realizovaný mezinárodním konsorciemv letech 2021- 2024. 

JATC 2 je jednou ze společných akcí členských států EU akčního programu EU v oblasti zdraví EU4Health 2021-2027 (Projekt č. 101035968/ JA-01-2020). Navazuje na projekt JATC 1 , který probíhal v letech 2017-2020.

Česká republika je do projektu zapojena v roli spolupracujícího partnera (collaborative partner). Úřad vlády ČR (Odbor protidrogové politiky - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti) spolupracuje v pracovním balíčku 7 (WP7) - Health impact and regulatory implications of e-cigarettes and novel tobacco products.  V rámci Objective 7.2 To evaluate the use, abuse potential and health risks of novel tobacco products and e-cigarettes je NMS zapojeno v úkolu 7.2c To investigate product awareness, use, and perceptions of novel tobacco products and e-cigarettes.

Hlavním cílem pracovní skupiny WP7 je umožnit lepší pochopení vlastností, zdravotního dopadu a regulačních důsledků nových tabákových výrobků a elektronických cigaret s cílem podporovat efektivní sdílení informací a regulaci.