Strengthening PREParedness of DRUG information systems and drug policy capacities to respond to emerging drug trends and challenges DRUG-PREP

Strengthening PREParedness of DRUG information systems and drug policy capacities to respond to emerging drug trends and challenges DRUG-PREP je dvouletý mezinárodní projekt, realizovaný 7 partnery v letech 2022-23. Konsorcium je koordinováno nizozemským institutem Trimbos Institute. Projekt je financován Evropskou komisí z prostředků Evropské unie (Projekt č. 101045840 — DRUG-PREP).

ČR je do projektu DRUG-PREP zapojena prostřednictvím Úřadu vlády České republiky - Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 

Hlavním záměrem projektu DRUG-PREP je přispět ke zvýšení připravenosti a odolnosti systémů kontroly drog v zemích EU a k účinné protidrogové politice.

Cíle projektu:

  1. Identifikovat a posoudit současné potřeby a reakce na vznikající drogové problémy v evropských zemích. 
  2. Identifikovat možné budoucí trendy a vývoj pomocí strategického prognózování. 
  3. Posílit budování kapacit národních systémů dohledu prostřednictvím sdílení zkušeností v oblasti s připravenosti a předvídání (foresightu). 
  4. Převést získané znalosti do oblasti národní politiky, včetně provádění foresightu pro strategické rozhodování o protidrogové politice. 

Projekt kombinuje kvalitativní a participativní výzkum, budování kapacit pro více zainteresovaných stran a vytváření sítí. Dopadem budou lépe připravené výzkumné, kontrolní a reakční kapacity zemí EU. Budování „budoucí gramotnosti“ v protidrogové politice podpoří proaktivnější politické reakce.

Podrobnější informace o projektu DRUG-PREP jsou dostupné na stránkách Trimbos Institutu, např. ve zprávě DRUG-PREP: Trimbos and partners investigate future drug trends and the preparedness of European drug policy  z 5. 4. 2022 (DRUG-PREP: Trimbos a partneři zkoumají budoucí drogové trendy a připravenost evropské protidrogové politiky).

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage