06/10 Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice

Studie prezentuje výsledky empirického šetření provedeného v r. 2009, jehož cílem byla identifikace stanovisek a perspektiv aktérů české drogové politiky týkajících se užívání nelegálních drog a souvisejících problémů.
Pomocí metody Q byly identifikovány celkem tři nezávislé faktory, které reprezentují tři odlišné perspektivy přítomné ve vzorku 24 účastníků. Mezi účastníky dominuje perspektiva kladoucí důraz na pragmatismus a odbornost, která sse od zbylých dvou odlišuje ve vnímání míry závažnosti problému a skeptičtějším phledem na nelegální status drog a související vymáhání práva. 
Zbylé dvěperspektivy jsou spolu do jisté míry komplementární s tím, že jedna preferuje spíše represi, zatímco druhá klade větší důraz na prevenci. Nicméně obě se shodnou v celé řadě obecných i konkrétních aspektů politiky, jako je závažnost problému, aktivní role vlády při jeho řešení, odmítnutí jakékoliv formy legalizace nebo normalizace nelegálních drog.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage