06/10 Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice

Studie prezentuje výsledky empirického šetření provedeného v r. 2009, jehož cílem byla identifikace stanovisek a perspektiv aktérů české drogové politiky týkajících se užívání nelegálních drog a souvisejících problémů.
Pomocí metody Q byly identifikovány celkem tři nezávislé faktory, které reprezentují tři odlišné perspektivy přítomné ve vzorku 24 účastníků. Mezi účastníky dominuje perspektiva kladoucí důraz na pragmatismus a odbornost, která sse od zbylých dvou odlišuje ve vnímání míry závažnosti problému a skeptičtějším phledem na nelegální status drog a související vymáhání práva. 
Zbylé dvěperspektivy jsou spolu do jisté míry komplementární s tím, že jedna preferuje spíše represi, zatímco druhá klade větší důraz na prevenci. Nicméně obě se shodnou v celé řadě obecných i konkrétních aspektů politiky, jako je závažnost problému, aktivní role vlády při jeho řešení, odmítnutí jakékoliv formy legalizace nebo normalizace nelegálních drog.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.