06/10 Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice

Studie prezentuje výsledky empirického šetření provedeného v r. 2009, jehož cílem byla identifikace stanovisek a perspektiv aktérů české drogové politiky týkajících se užívání nelegálních drog a souvisejících problémů.
Pomocí metody Q byly identifikovány celkem tři nezávislé faktory, které reprezentují tři odlišné perspektivy přítomné ve vzorku 24 účastníků. Mezi účastníky dominuje perspektiva kladoucí důraz na pragmatismus a odbornost, která sse od zbylých dvou odlišuje ve vnímání míry závažnosti problému a skeptičtějším phledem na nelegální status drog a související vymáhání práva. 
Zbylé dvěperspektivy jsou spolu do jisté míry komplementární s tím, že jedna preferuje spíše represi, zatímco druhá klade větší důraz na prevenci. Nicméně obě se shodnou v celé řadě obecných i konkrétních aspektů politiky, jako je závažnost problému, aktivní role vlády při jeho řešení, odmítnutí jakékoliv formy legalizace nebo normalizace nelegálních drog.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist