02/10 Trendy užívání drog v populaci ČR

Ačkoliv data z posledních celopopulačních studií, které byly provedeny v České republice v r. 2008, ukazují významný nárůst konzumace konopných látek i jiných nelegálních drog, podrobnější pohled na metodologii těchto studií a srovnání s průzkumy provedenými v jiných kontextech (ve školní populaci a mezi mladými lidmi navštěvujícími taneční akce) naznačují, že by se mohlo spíš jednat o stabilizaci drogové situace. 
Do budoucna lze zřejmě očekávat další pokles obliby extáze mezi mladými lidmi a její částečné nahrazování kokainem a jinými drogami typickými pro prostředí zábavy. Vývoj užívání konopných drog bude zřejmě záviset především na tom, zda a jak na jejich vysokou prevalenci zareaguje česká protidrogová politika.
Především mezi mladými dospělými ale máme jen málo indicií, které by napověděly, jakým způsobem se užívání drog v populaci vyvíjí. Pomoci by mělo další kolo celopopulační studie zaměřené na užívání drog, které je naplánováno na rok 2012. Připravují se ale i další průzkumy: letos by mělo znovu proběhnout šetření HBSC a připravuje se i průzkum Tanec a drogy 2010. Další běh studie ESPAD je naplánován na jaro roku 2011.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist