02/10 Trendy užívání drog v populaci ČR

Ačkoliv data z posledních celopopulačních studií, které byly provedeny v České republice v r. 2008, ukazují významný nárůst konzumace konopných látek i jiných nelegálních drog, podrobnější pohled na metodologii těchto studií a srovnání s průzkumy provedenými v jiných kontextech (ve školní populaci a mezi mladými lidmi navštěvujícími taneční akce) naznačují, že by se mohlo spíš jednat o stabilizaci drogové situace. 
Do budoucna lze zřejmě očekávat další pokles obliby extáze mezi mladými lidmi a její částečné nahrazování kokainem a jinými drogami typickými pro prostředí zábavy. Vývoj užívání konopných drog bude zřejmě záviset především na tom, zda a jak na jejich vysokou prevalenci zareaguje česká protidrogová politika.
Především mezi mladými dospělými ale máme jen málo indicií, které by napověděly, jakým způsobem se užívání drog v populaci vyvíjí. Pomoci by mělo další kolo celopopulační studie zaměřené na užívání drog, které je naplánováno na rok 2012. Připravují se ale i další průzkumy: letos by mělo znovu proběhnout šetření HBSC a připravuje se i průzkum Tanec a drogy 2010. Další běh studie ESPAD je naplánován na jaro roku 2011.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.