04/10 Taneční drogy

V letech 2000-2010 se taneční/klubová scéna dramaticky změnila. Na rozdíl od původních klasických stylů 80. let minulého století, kdy taneční scéně dominovaly house a techno, poskytuje dnešní taneční scéna mnohem širší a barvitější hudební produkce. Avšak jako na počátku, tak i dnes tato scéna zůstala místem s vysokým výskytem tzv. tanečních drog. Kromě původních nebo klasických tanečních drog, jimiž jsou především marihuana a hašiš, extáze a LSD, se v tomto prostředí stále více objevují nejrůznější nové syntetické drogy a současně výrazně posiluje svou pozici kokain. 
Zaostřeno na drogy č. 4/2010 obsahuje informace o jednotlivých drogách - jak těch, o kterých je mnoho vyzkoumáno, tak i látkám, o kterých je dostupné naprosté minimum informací. Některé látky a jejich účinky byly popsány již v Zaostřeno na drogy 4/2004 a v publikaci Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika, vydané rovněž v r. 2004.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.