04/10 Taneční drogy

V letech 2000-2010 se taneční/klubová scéna dramaticky změnila. Na rozdíl od původních klasických stylů 80. let minulého století, kdy taneční scéně dominovaly house a techno, poskytuje dnešní taneční scéna mnohem širší a barvitější hudební produkce. Avšak jako na počátku, tak i dnes tato scéna zůstala místem s vysokým výskytem tzv. tanečních drog. Kromě původních nebo klasických tanečních drog, jimiž jsou především marihuana a hašiš, extáze a LSD, se v tomto prostředí stále více objevují nejrůznější nové syntetické drogy a současně výrazně posiluje svou pozici kokain. 
Zaostřeno na drogy č. 4/2010 obsahuje informace o jednotlivých drogách - jak těch, o kterých je mnoho vyzkoumáno, tak i látkám, o kterých je dostupné naprosté minimum informací. Některé látky a jejich účinky byly popsány již v Zaostřeno na drogy 4/2004 a v publikaci Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika, vydané rovněž v r. 2004.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist