05/10 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2009

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje Hlavní trendy drogové situace v ČR v r. 2009 a stručné informace z jednotlivých částí výroční zprávy, kterými jsou
  • Organizační rámec protidrogové politiky
  • Užívání drog a jeho důsledky
  • Primární prevence, léčba a harm reduction
  • Trestněprávní data.
Text je doplněn řadou přehledných tabulek a grafů. Z hlavních trendů v r. 2009 vybíráme:
  • Užívání drog v dospělé populaci je poměrně vysoké. Celoživotní prevalence (užil drogu alespoň jednou za život) užívání konopných drog dosahuje v české dospělé populaci okolo 30 %, extáze 5-10 % a pervitinu do cca 1,5 %.
  • Střední odhad počtu problémových uživatelů výrazně vzrostl oproti předchozímu roku, na cca 37,4 tisíc - došlo k nárůstu počtu uživatelů pervitinu i opiátů.
  • Počet drogových trestných činů, cena drog ani jejich čistota se v r. 2009 nijak výrazně nezměnily. Uživatelé drog se podílí odhadem na 20 % všech zjištěných trestných činů, nejčastěji se jedná o krádeže. Odhadem 18 % trestných činů je každoročně spácháno pod vlivem alkoholu a 2 % pod vlivem nealkoholových drog.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist