05/10 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2009

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje Hlavní trendy drogové situace v ČR v r. 2009 a stručné informace z jednotlivých částí výroční zprávy, kterými jsou
  • Organizační rámec protidrogové politiky
  • Užívání drog a jeho důsledky
  • Primární prevence, léčba a harm reduction
  • Trestněprávní data.
Text je doplněn řadou přehledných tabulek a grafů. Z hlavních trendů v r. 2009 vybíráme:
  • Užívání drog v dospělé populaci je poměrně vysoké. Celoživotní prevalence (užil drogu alespoň jednou za život) užívání konopných drog dosahuje v české dospělé populaci okolo 30 %, extáze 5-10 % a pervitinu do cca 1,5 %.
  • Střední odhad počtu problémových uživatelů výrazně vzrostl oproti předchozímu roku, na cca 37,4 tisíc - došlo k nárůstu počtu uživatelů pervitinu i opiátů.
  • Počet drogových trestných činů, cena drog ani jejich čistota se v r. 2009 nijak výrazně nezměnily. Uživatelé drog se podílí odhadem na 20 % všech zjištěných trestných činů, nejčastěji se jedná o krádeže. Odhadem 18 % trestných činů je každoročně spácháno pod vlivem alkoholu a 2 % pod vlivem nealkoholových drog.

TOPlist