03/10 Syndrom rizikového chování dospívajících

Toto číslo Zaostřeno na drogy informuje o metodách krátké intervence a psychologické teorii změny a o krátké intervenci v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Obsahuje i stručný popis Manuálu drogové prevence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, který byl v ČR vyvinut a publikován v r. 2006.
Prevence zneužívání návykových látek je v ČR až dosud realizována hlavně ve školách, kde má převážně skupinovou formu. Metody individuální prevence, určené pro lékaře primární péče, přitom již byly vyvinuty a evaluovány. Skupina lékařů a psychologů se v ČR již od konce 90. let minulého století snaží promýšlet, testovat a implementovat metody screeningu a krátké intervence v oblasti návykových látek pro individuální pohovory praktického lékař pro děti a dorost s adolescentem.
Autoři považují za významné začlenění pohovorů o všech třech složkách rizikového chování (návykové látky, poruchy společenské adaptace, poruchy reprodukčního zdraví - rizikové sexuální chování) do Metodického pokynu pro provádění preventivních prohlídek v pediatrii, do Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, a do řady výzkumných aktivit, které vyvrcholily ukončením česko-americké intervenční studie, o které je podána informace v Zaostřeno na drogy č. 3/2010.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist