03/07 Dědičnost látkových závislostí

Podíl genové výbavy na příčinách vzniku řady onemocnění je dobře znám (vrozené vady, rakovina, cukrovka, srdečně-cévní choroby), zatímco výsledky výzkumu genetické podmíněnosti látkových závislostí nejsou všeobecně známy.
Z dosavadních poznatků vyplývá, že podíl genetických faktorů v multifaktoriální etiologii závislostí je značný a pohybuje se v rozmezí 40-60 %. Závislost na alkoholu a na nealkoholových drogách má společný genetický základ, který moduluje neurobiologické mechanismy závislosti na konkrétní látce.
Je tedy možno položit otázku: "Mohou si závislí na drogách a alkoholu za svou závislost sami nebo je jejich porucha způsobena okolnostmi, které se vědomě špatně ovlivňují?". Jak uvádí autor Zaostřeno na drogy č. 3/2007, doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., je evidentní, že drogová závislost je částečně geneticky podmíněná a je výsledkem interakce genů a prostředí. Ne každý, kdo si ve své genetické výbavě po rodičích přináší do života genetické dispozice ke drogové závislosti má to štěstí, že se narodí do prostředí, které nepřispívá ke vzniku závislosti. Ale také ne každý jedinec, který přijde do časného styku s drogou, má to štěstí, že nemá genetické dispozice k závislosti na drogách, takže konečným důsledkem jeho experimentů s drogami bude absolutní nezájem o další experimentování.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.