02/07 Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek

Cílem Zaostřeno na drogy č. 2/2007 bylo popsat systém realizace primární prevence užívání návykových látek v České republice.
V úvodní části zmiňuje nezbytné předpoklady pro rozvoj systému prevence na regionální úrovni.
Těžiště tohoto čísla Zaostřeno na drogy je druhá část, která podává přehled programů primární prevence. Dále se věnuje vzdělávání pedagogů, rodičů a ostatní odborné veřejnosti, informačnímu servisu, výzkumu a evaluaci, a poskytovatelům preventivních programů v ČR.
Autoři mimo jiné konstatují, že další rozvoj aktivit v oblasti primární prevence by měl být zaměřen především na zefektivnění současných služeb a jejich koordinaci, nikoli na podporu nových poskytovatelů a vznik nových typů služeb bez přihlédnutí k potřebám jednotlivých regionů. Pro rozvoj prevence je nezbytné sledovat efektivnost programů primární prevence. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí programů výzkum a pravidelná evaluace programů primární prevence. V rámci výzkumné činnosti jsou publikovány výsledky a zpřístupněny odkazy a přehledy výzkumných a evaluačních studií týkající se problematiky primární prevence. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist