04/07 Návykové látky v těhotenství

Autoři - MUDr. Blanka Vavřinková CSc. a MUDr. Tomáš Binder (oba působí na Gynekologicko-porodnické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole) - uvádějí mj., že dopad užívání drog závisí především na tom, zda se jedná o experiment, nepravidelné užívání nebo závislost.
Občasné uživatelky, které si uvědomují škodlivé důsledky užívání drog, obvykle v těhotenství abstinují. Vysoké procento žen přestává kouřit a pít alkohol záhy po prokázání těhotenství. Problémoví uživatelé drog a drogově závislí vynakládají velké množství energie na získání drogy, jejich životní styl je chaotický. Pokud jde o těhotné ženy, často odkládají prenatální péči. Výjimkou u nich není ani provozování prostituce k získání peněz na drogy nebo sex za drogy.
V závěru autoři konstatují, že užívání všech typů drog včetně alkoholu, marihuany, nikotinu, barbiturátů a dalších volně prodejných léků může mít pro průběh těhotenství nebezpečné účinky. A to především proto, že se droga přes placentu dostává do těla plodu dítěte a ohrožuje jeho zdravý vývoj. Podobně je tomu v případě kojící ženy, kdy se drogy se mohou do těla dítěte dostávat prostřednictvím jejich mléka. Užívání drog v těhotenství je problém, jež se netýká pouze uživatelsky drog a jejího nenarozeného dítěte, ale je to komplexní fenomén, na jehož řešení se podílí odborníci z řady oborů (medicína, psychologie, sociální práce, právo).

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist