Syntetické katinony v MDMA

Přibližně od poloviny roku 2022 roste v Evropě počet hlášených případů, kdy byly syntetické katinony prodávané jako extáze (MDMA, 3,4-methylendioxymethamfetamin), případně byly identifikované ve vzorcích MDMA. Syntetické katinony byly identifikovány v různých formách extáze – v tabletách, krystalech nebo prášku. Jednalo se například o 4-CMC (clefedron), 3-MMC, 4-MMC (mefedron), a dipentylon.

Případy byly hlášeny programy, které nabízí testování vzorků drog za účelem minimalizace rizik v souvislosti s užívání drog, a to v České republice, Rakousku, Nizozemsku, Španělsku, Švýcarsku a Velké Británii. Na nedávném festivalu Imagination v pražských Letňanech 25. 11. 2022 se vyskytly tři jednotlivé případy, kdy ve vzorcích extáze byla místo MDMA zjištěna látka 4-CMC (clefedron).

Syntetické katinony jsou látky chemicky podobné amfetaminu, metamfetaminu nebo MDMA. Řada syntetických katinonů byla vyvinuta z látky kathinon, tj. hlavní účinné látky - alkaloidu obsaženého v listech keře Kata jedlá resp. khat (Catha edulis). Působí převážně jako stimulanty centrálního nervového systému. Svým účinkem napodobují účinek kokainu, amfetaminu, metamfetaminu nebo extáze. Jejich užívání je spojeno s celou řadou negativních příznaků, jako jsou např. agitace, agrese, zmatenost, halucinace, paranoia, úzkostné stavy, neschopnost prožívat jakékoliv potěšení, poruchy spánku či psychotické stavy (paranoia). Při užití syntetických kathinonů hrozí riziko předávkování, včetně smrtelného, které výrazně zvyšuje kombinace s jinými drogami nebo léky.

Nelegální drogy mohou a často také obsahují úplně jiné látky, než je uváděno. Časté jsou různé příměsi nejrůznějšími látkami vč. nebezpečných látek. Jediný spolehlivý způsob, jak zjistit obsah drog, je laboratorní analýza.

Projekt DRUGS-INFO-SITE je realizovaný ve spolupráci pracovišť 3. LF UK, VŠCHT a vybraných terénních nízkoprahových programů a v rámci snižování rizik spojených s užíváním látek provádí testování vzorků.

Bližší informace o projektu jsou dostupné na stránkách drugsinfosite.org, informace o možnosti testování vzorků poskytují koordinátorky sběru vzorků Jana NeuhöferováMichaela Susedíková.