Pokyny pro subjekty spolupracující v rámci systému včasného varování před novými drogami

Systém včasného varování před novými drogami (Early Warning System, EWS) shromažďuje, vyhodnocuje a poskytuje informace o nových psychoaktivních látkách, ale také o nelegálních, tradičně užívaných drogách, zejména pokud hrozí závažné zdravotní dopady v souvislosti s jejich užíváním (mohou být důsledkem např. výskytu neobvyklých příměsí v běžně užívaných drogách, vysoké koncentrace účinné látky nebo výskytu netradiční drogy).

Veškeré informace Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) jako koordinátor systému EWS shromažďuje prostřednictvím spolupracujících institucí a vyhodnocuje situaci z hlediska možných zdravotních rizik. V případě výskytu závažných dopadů navrhuje další postup, který následně realizuje ve spolupráci s institucemi, jejichž zástupci jsou členy pracovní skupiny.

V případě, že se dozvíte o výskytu drogy obsahující nebezpečné psychoaktivní látky nebo příměsi či o úmrtí nebo závažné intoxikaci (závažné ve smyslu intoxikace vyžadující hospitalizaci nebo intoxikaci s velmi neobvyklým průběhem) způsobené drogou, prosíme, informujte nás.

Postup sběru informací včetně odeslání vzorku látky k analýze shrnuje připojený dokument.