Ediční plán 2008

  1. Spravedlivý jako palma kvést bude - Jaroslav Skála, zakladatel české adiktologie.
  2. Drogy a řízení - alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě.
  3. Drogy, volby, média - nastolování agendy v předvolebním období na příkladu drogové problematiky.
  4. Rekreační užívání drog - užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. 
  5. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2007
  6. 2007 Drug Situation in the Czech Republic
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.