Ediční plán 2008

  1. Spravedlivý jako palma kvést bude - Jaroslav Skála, zakladatel české adiktologie.
  2. Drogy a řízení - alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě.
  3. Drogy, volby, média - nastolování agendy v předvolebním období na příkladu drogové problematiky.
  4. Rekreační užívání drog - užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. 
  5. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2007
  6. 2007 Drug Situation in the Czech Republic
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace.