Ediční plán 2008

  1. Spravedlivý jako palma kvést bude - Jaroslav Skála, zakladatel české adiktologie.
  2. Drogy a řízení - alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě.
  3. Drogy, volby, média - nastolování agendy v předvolebním období na příkladu drogové problematiky.
  4. Rekreační užívání drog - užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. 
  5. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2007
  6. 2007 Drug Situation in the Czech Republic
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist