Ediční plán 2008

  1. Spravedlivý jako palma kvést bude - Jaroslav Skála, zakladatel české adiktologie.
  2. Drogy a řízení - alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě.
  3. Drogy, volby, média - nastolování agendy v předvolebním období na příkladu drogové problematiky.
  4. Rekreační užívání drog - užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. 
  5. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2007
  6. 2007 Drug Situation in the Czech Republic
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist