04/08 Drogy, volby, média

Toto číslo Zaostřeno na drogy bylo připraveno na základě diplomová práce Drogy, volby, média (Běláčková, V., 2008). Přináší přehled o tom, jak politici nastolovali drogovou problematiku do médií ve čtyřech obdobích, která vždy zahrnovala tři měsíce předcházející parlamentním volbám v letech 1996, 1998, 2002 a 2006.
V první kapitole Drogy, volby, média jsou představena základní východiska problematiky nastolování agendy, vztahu médií a politiky a vztahu politiky a drogové problematiky. Kapitola zařazuje metodiku této studie do kontextu mediálních studií a ukazuje faktory, které působí na mediální obraz drog.
Druhá kapitola Drogy v médiích a politice před parlamentními volbami v ČR ukazuje na konkrétních událostech, že drogová problematika hrála v médiích a v politice před sledovanými parlamentními volbami vždy významnou roli. Třetí kapitola Analýza nastolování agendy v médiích a politice před parlamentními volbami na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy rámců, ve kterých je drogová problematika zobrazována v denících MF DNES a Právo a v programech politických stran a sněmovních tiscích, ukazuje, že politici před volbami nastolovali drogovou problematiku do médií.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist