04/08 Drogy, volby, média

Toto číslo Zaostřeno na drogy bylo připraveno na základě diplomová práce Drogy, volby, média (Běláčková, V., 2008). Přináší přehled o tom, jak politici nastolovali drogovou problematiku do médií ve čtyřech obdobích, která vždy zahrnovala tři měsíce předcházející parlamentním volbám v letech 1996, 1998, 2002 a 2006.
V první kapitole Drogy, volby, média jsou představena základní východiska problematiky nastolování agendy, vztahu médií a politiky a vztahu politiky a drogové problematiky. Kapitola zařazuje metodiku této studie do kontextu mediálních studií a ukazuje faktory, které působí na mediální obraz drog.
Druhá kapitola Drogy v médiích a politice před parlamentními volbami v ČR ukazuje na konkrétních událostech, že drogová problematika hrála v médiích a v politice před sledovanými parlamentními volbami vždy významnou roli. Třetí kapitola Analýza nastolování agendy v médiích a politice před parlamentními volbami na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy rámců, ve kterých je drogová problematika zobrazována v denících MF DNES a Právo a v programech politických stran a sněmovních tiscích, ukazuje, že politici před volbami nastolovali drogovou problematiku do médií.

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz