02/08 Drogy a řízení

Toto číslo Zaostřeno na drogy se zabývá vlivem drog na schopnost řídit motorové vozidlo a situací v Evropské unii i v České republice.
Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní fenomén. Významnou otázkou je míra ovlivnění schopnosti bezpečně ovládat motorové vozidlo po užití různých drog nebo jejich kombinací a rizika vzniku dopravních nehod, zranění či úmrtí při nich pod vlivem drog. Dopravní nehodovost je veřejně zdravotní, bezpečnostní a ekonomický problém, na jehož řešení se podílejí intervence v oblasti prevence i represe a zákonné regulace. Praktickým problémem je otázka detekce drog v organismu řidičů.
Alkohol ovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo i v nízkých hladinách - alkohol zvyšuje jak pravděpodobnost dopravní nehody, tak závažnost zranění při dopravních nehodách; vliv jiných drog než alkoholu je hůře popsán vzhledem k praktickým obtížím při stanovení hladin drog v organismu a jejich ovlivnění schopnosti řídit motorové vozidlo. Přesto bylo negativní ovlivnění schopnosti řídit motorové vozidlo pod vlivem kanabinoidů, extáze, antidepresiv (zejména benzodiazepinů) a dalších drog popsáno v řadě prací.
Praktický dopad intoxikace některými drogami na bezpečnost reálného silničního provozu je nedořešen. Řada studií uvádí např. u konopných drog vykompenzování snížené schopnosti držení střední čáry pod vlivem kanabinoidů významným snížením rychlosti a jinými mechanismy.
Studie založená na testování alkoholu či jiných drog u náhodně vybraných řidičů nebyla v ČR dosud provedena. V ČR jsou policií pravidelně organizovány dopravně-bezpečnostní akce – nejznámější z nich jsou akce s názvem Kryštof. Při nich jsou kontrolováni řidiči a technický stav vozidel. Například v roce 2001 bylo nahodile kontrolováno na přítomnost etanolu v dechu celkem 6 180 řidičů osobních automobilů v běžném provozu v Jihočeském kraji. Z toho 2,3 % řidičů bylo pod vlivem alkoholu.
V r. 2005 byla na letním hudebním festivalu zahájena preventivní kampaň proti alkoholu za volantem Domluvený (paralela evropské kampaně Designated Driver) – kampaň je založená na konceptu, který se snaží přimět mladé lidi jedoucí za zábavou autem, aby se domluvili, kdo z nich nebude ten večer pít alkohol, aby mohl odvézt své přátele bezpečně domů.
Od r. 2005 je v provozu služba PROMILE SMS (www.promilesms.cz), v rámci které si lze ověřit aktuální hladinu alkoholu v krvi a zjistit dobu, kdy bude konzument alkoholu opět „střízlivý“, tedy např. schopný řízení automobilu. Projekt je založen na principu zadání základních parametrů ovlivňujících hladinu alkoholu v krvi a následně jejich odeslání formu SMS. Téměř okamžitá SMS odpověď obsahuje orientační informace o pravděpodobné koncentraci alkoholu v krvi, čase vystřízlivění a krátké preventivní sdělení.