Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

EKLEKTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie založená na teorii nejen jednoho psychoterapeutického směru, ale vycházející z několika směrů současně. Eklektický je ten přístup, kdy se terapeut neváže žádnou doktrinou, ale vybírá si z jednotlivých směrů a škol, co ho oslovuje a připadá mu vhodné např.pro jeho klientelu, co si vzájemně neodporuje a co - v nejlepším případě - lze vzájemně integrovat. Terapeut tak může kombinovat psychoterapeutické metody behaviorismu, psychoanalýzy i rodinné terapie. Eklekticismus je v praxi běžný, v teorii dochází k porovnávání společných a odlišných znaků za použití pokud možno jednotné terminologie. Mezi představitele eklektické psychoterapie patří I. Yalom, u nás S. Kratochvíl.

Viz také: