Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHOANALÝZA

Teorie lidské psychiky a psychoterapeutická metoda, založená na přesvědčení o významném vlivu nevědomí a zkušeností z ranného dětství pro osobnost. Úkolem terapeuta je pomocí postupných interpretací, analýzou volných asociací a odporu vést klienta k odhalování nevědomých konfliktů a potlačovaných přání. Důležitým zdrojem obsahu analýzy je přenos, tj. prožívání pocitů, které nepatří analytikovi, ale důležitým lidem z klientova života, a protipřenos – obdobné pocity analytika vůči klientovi. Zakladatelem tohoto směru byl Sigmund Freud. Mezi další významné představitele patří A.Freudová, M.Franková, O.Kernberg, H.Kohut, D.W. Winnicott.