Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHOTERAPIE

Intenzivní interpersonální proces zaměřený nazměny ve více podstatných psychologických vlastnostech klienta či pacienta, jako je osobnostní struktura, sebepojetí, prožívání, hodnoty atd. K dosažení změny používá psychoterapiepsychologických prostředků, tj. rozhovor, mlčení, mimika a jiné neverbální komunikační prostředky,emoční vztahy, učení, působení na sociální prostředí a jiné. Rámcem a předpokladem psychoterapie je terapeutický vztah Pro kvalifikované provádění psychoterapie se vyžaduje psychoterapeutický výcvik a supervize. Existuje celá řada psychoterapeutických směrů a škol, které odlišně formulují svoje přístupy a cíle. Některé jsou zařazeny jako samostatná hesla: behaviorální terapie, dynamická psychoterapie, kognitivně-behaviorální rogersovská terapie, psychoanalýza Psychoterapie je často zužována na řešení problémů souvisejících s psychickou poruchou či nemocí,existence duševní poruchy či nemoci však není nutným předpokladem jejího uplatnění – může se zabývat řešením jakýchkoliv lidských problémů a krizí.

Viz také: