Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

NGO, NESTÁTNÍ ORGANIZACE (NON GOVERNMENTAL ORGANISATION)

Organizace nezávislá na státní správě, operující v širokém poli zdravotně-sociálních služeb. Protože jde většinou o neziskové organizace, mohou být NGO financována státem, veřejnými institucemi, případně soukromými dárci. NGO mají často mezioborový tým složený nejen z placených zaměstnanců, ale i z dobrovolníků, a tradičně vždy poskytovaly služby v těch oblastech, kde bylo obtížné sehnat prostředky na plně placené a plně profesionální týmy. NGO jsou rovněž pružnější než „státní“ organizace, rychleji odpovídají na potřeby veřejnosti a příslušné klientely a často jsou průkopníky nových forem a směrů služeb. V ČR se NGO rychle rozvíjely od počátku 90.let i v oblasti drogových závislostí a příslušných služeb (SANANIM 1990, DROP-IN a FILIA 1991). V současné době dominují v provozování terénních programů, kontaktních center, terapeutických komunit a doléčovacích programů. Právní formou NGO v ČR je především občanské sdružení, dále nadace či nadační fond, a od r.1997 též obecně prospěšná společnost.

Viz také:


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou