Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

FILIA

Nadace pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým, působící v ČR v letech 1991-1998. První NGO zabývající se u nás systematicky vzděláváním a výzkumem v oblasti drog a drogových závislostí. Na činnost nadace, která měla i významný vliv na protidrogovou politiku v ČR, částečně navazuje občanské sdružení Institut FILIA (založeno 1997), zabývající se převážně primární prevencí, vzděláváním, informační a publikační činností, a občanské sdružení FILIA NOVA (založeno 2001) se záměry vzdělávání, výzkumu a rozvoje ve službách na rozhraní služeb zdravotních, sociálních a výchovných.