Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PODANÉ RUCE

Občanské sdružení Podané ruce (dále jen SPR) -dříve Nadace Podané ruce – jedna z nejstarších a největších NGO v ČR v oblasti prevence a léčby závislostí (založena v r.1992).V současnosti SPR působí ve čtyřech krajích České republiky a provozuje 14 samostatných zařízení: terapeutickákomunita, AT ordinace, denní stacionář, doléčovací centrum, 5 kontaktních center (čtyři z nich provozují program terénní práce), samostatný terénní program v Brně aprogramy práce ve vězeňství. SPR vyvíjí činnost také v oblasti primární prevence a vzdělávání.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor