Národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Národním koordinátorem pro protidrogovou politiku je Mgr. Jindřich Vobořil.

Národní koordinátor pro protidrogovou politiku je zároveň výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP).

Další informace, včetně kontaktů, najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz