Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (8)

Ostrava, AT ordinace při městské nemocnici

AT ambulance
Kounicova 8, Ostrava, 700 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 595 223 176

Oddělení poskytuje komplexní ambulantní péči pro akutní i dlouhodobé psychické problémy – jedna ordinace pro dospělé pacienty s využitím veškerých současných léčebných možností psychofarmakologie, psychoterapie, psychologických přístupů a dalších metod. Součástí oddělení je i specializovaná ordinace pro léčbu závislostí, pro léčbu závislých dospělých osob. Ambulantní péče je poskytována pacientům na podkladě doporučení, především praktického lékaře, případně specialisty. Do komplexu akutní psychiatrické pomoci patří také Linka důvěry Ostrava. Odborný tým psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a sester poskytuje pomoc telefonem, e-mailem a chatem v zátěžových životních situacích, krizích, při sebevražedných tendencích, v partnerských a rodinných konfliktech a dalších.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

AT ambulance
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.