Pomoc v ČR pro lidi užívající alkohol, drogy, hrající hazardní hry a s dalšími závislostními problémy

, rubrika Novinky

ДОПОМОГА В ЧЕСЬКЕ РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЯКІ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ,НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ, ГРАЮТЬ АЗАРТНІ ІГРИ АБО МАЮТЬ ІНШІ ЗАЛЕЖНОСТІ

Leták určený příchozím z Ukrajiny, kteří by potřebovali adiktologickou pomoc. V úvodní části Jak a kde hledat pomoc? obsahuje odkazy na weby pomáhajících služeb a dále poskytuje vysvětlení k jednotlivým typům služeb v síti bezplatné pomoci v ČR.

Leták byl připraven A.N.O. - Asociací nestátních organizací ve spolupráci se Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je k dispozici v ukrajinštině a češtině.

Як і куди звернутися за допомогою?

 • Національна лінія : безкоштовний телефонний дзвінок 800 350 000

Він допоможе знайти допомогу, звернутися до наркологічної служби за вказаним місцем.

 • Веб-сайт «Мапа допомоги».

Це веб-додаток, який містить контакти з установами, що надають лікування, консультування та профілактику в області наркоманії в Чехії, поділені на категорії за типом послуги, а також за окремими регіонами та в них за районами та містами.

Чеська: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

Англійська: https://www.drogy-info.cz/en/map-of-aid

  

 • Анонімна онлайн-консультація

(використовуйте переклад англійською або чеською, наприклад, перекладач Google)

- Společnost Podané ruce: https://www.extc.cz/poradna.html

- SANANIM: https://drogovaporadna.cz

- Відділ наркології VFN у Празі: https://poradna.adiktologie.cz

- Laxus: https://www.laxus.cz/poradna

- Prevcentrum: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/webova-poradna

- iPoradna): https://iporadna.cz

- Консультація щодо наркотиків, що викликають залежність, SANANIM: http://www.benzo.cz

 

 • Інформація про лікування та послуги в Чеській Республіці для людей, які живуть з ВІЛ:

- Iнформація українською мовою: https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html 

- Телефонна консультація з ВІЛ/СНІДу: 800 800 980

- Онлайн-консультація з ВІЛ/СНІДу: https://www.aids-pomoc.cz/poradna

- ЗНАЙДІТЬ МІСЦЕ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НА ІНТЕРАКТИВНІЙ КАРТІ: https://tadyted.com/uk/головна

- ЛІКУВАННЯ - Центри ВІЛ у регіонах Чехії: https://tadyted.com/uk/лікування-віл-центри

 

У Чехії існує розвинена мережа безкоштовної допомоги 

Можливе використання заміни шприців, замісної терапії метадоном або бупренорфіном, консультаційних послуг або детоксикації та іншої допомоги.

Допомога в неприбуткових організаціях безкоштовна (слачується за рахунок державних субсидій). У медичних установах це сплачуеться державним медичним страхуванням.  Інформація про медичне страхування: https://www.mzcr.cz/category/ukrajina

Мережа сервісів складається з наступних типів програм:

 • Опіатне замісне лікування: У Чеській Республіці метадон і бупренорфін використовують для замісної терапії.  Всього в Чехії є 13 метадонових центрів (Прага та обласні міста за межами Карлових Вар, Пардубіце, Злін).  Метадон можна отримати лише в метадоновому центрі і надається безкоштовно.  Його немає, наприклад, в аптеках.  Бупренорфін може призначити будь-який лікар, незалежно від спеціалізації, пацієнт отримує рецепт, забирає препарат в аптеці, зазвичай сам оплачує препарат.  Зараз у Чеській Республіці близько 50 лікарів призначають бупренорфін як замісне лікування.
 • Низькопорогові послуги -контактні (drop-in) центри та польові програми: Цільова група - активні споживачі речовин, що викликають звикання, особливо заборонених наркотиків.  Послуги, що надаються: розповсюдження стерильного ін'єкційного матеріалу (голки та шприци), тестування на інфекційні захворювання (ВІЛ, HCV, HBV, сифіліс), консультування та втручання щодо безпечнішого вживання наркотиків, профілактика передозування (програма налоксону), навчання та передача інформації, консультування, житлова підтримка, підтримка працевлаштування, довідкові інші послуги, базове лікування, гігієнічне обслуговування (прання, душ), харчування.
 • Амбулаторне лікування: Амбулаторне лікування здійснюється в амбулаторіях медичної наркології, в амбулаторіях немедичної наркології, в амбулаторіях соціальної допомоги, також діють наркологічні амбулаторії для дітей та підлітків.  Послуги, що надаються: оцінка, консультування, навчальні програми, фармакотерапія, включаючи замісне лікування, індивідуальні та/або групові психотерапевтичні втручання, структурована програма, соціальна робота, ведення справ, медіація, сімейна профілактика, сімейна профілактика.  Стаціонарні програми пропонують більш інтенсивну, структуровану щоденну програму для мотивованих та стабілізованих клієнтів.
 • Лікування в стаціонарі: У Чехії детоксикації потребують до 38 медичних ліжок. Лікування залежності включає 22 психіатричні лікарні та деякі психіатричні відділення гострої печі, колишнє відділення наркології (Apolinář) Головної лікарні в Празі.  У Чехії діє 19 терапевтичних громад для наркоманів.
 • Додаткові програми: Цільова група - люди, які пройшли амбулаторне чи стаціонарне лікування і на даний момент утримуються.  Послуги, що надаються: групова, індивідуальна та сімейна психотерапія, профілактика рецидивів, соціальна робота, зберігання/підтримка житла, зберігання/перепідготовка та дозвілля.

Не бійтеся користуватися послугою.

Вживання наркотиків не є кримінальним злочином у Чеській Республіці.

Зберігання невеликої кількості наркотиків вважається правопорушенням.

Наркообіг і зберігання великої кількості наркотиків вважається кримінальним злочином.

Більше інформації про проживання в Чехії

портал: https://www.nasiukrajinci.cz 

 

LETÁK ČESKY:

 

 

Jak a kde hledat pomoc?

 

 • Národní linka pro odvykání: bezplatné telefonické volání 800 350 000

Pomůže s nalezením pomoci, s kontaktem na adiktologické služby v daném místě.

 • Internetová stránka "Mapa pomoci"

Je to webová aplikace, která obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst.

Česky: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

Anglicky: https://www.drogy-info.cz/en/map-of-aid 

  

 • Anonymní on-line poradny

(použijte angličtinu nebo překlad do češtiny, např. google translator)

Společnost Podané ruce: https://www.extc.cz/poradna.html

SANANIM: https://drogovaporadna.cz  

Klinika Adiktologie VFN v Praze: https://poradna.adiktologie.cz

Laxus: https://www.laxus.cz/poradna

Prevcentrum: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/webova-poradna

iPoradna): https://iporadna.cz

Poradna k návykovým lékům, SANANIM: http://www.benzo.cz

  

 • Informace o léčbě a službách v ČR pro lidi žijící s HIV

Informace v Ukrajinštině: https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html

Telefonická poradna HIV/AIDS: 800 800 980

On-line poradna HIV/AIDS: https://www.aids-pomoc.cz/poradna 

 

V České republice existuje rozvinutá síť bezplatné pomoci

Je možné využít výměnu injekčních stříkaček, substituční léčbu metadonem nebo buprenorfinem, poradenské služby či detoxifikaci a další pomoc.

Pomoc v neziskových organizacích je zdarma (placeno z dotací státu).

Ve zdravotnických zařízeních je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pro informaci o zdravotním pojištění: https://www.mzcr.cz/category/ukrajina

Síť služeb se skládá z těchto typů programů:

 • Opiátová substituční léčba. V ČR je pro substituční léčbu používán metadon a buprenorfin. Metadonových center je v ČR celkem 13 (Praha a krajská města mimo Karlovy Vary, Pardubice, Zlín). Metadon lze získat pouze v metadonovém centru a je poskytován zdarma. Není dostupný např. v lékárnách. Buprenorfin může předepsat každý lékař bez ohledu na specializaci, pacient většinou dostává recept, vyzvedává lék v lékárně a většinou si lék hradí sám.  V současnosti je v ČR přibližně 50 lékařů, kteří předepisují buprenorfin v substituční léčbě.
 • Nízkoprahové služby: kontaktní (drop-in) centra a terénní programy. Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé návykových látek, především nelegálních drog. Poskytované služby: distribuce sterilního injekčního materiálu (jehel a stříkaček), testování na infekční onemocnění (HIV, HCV, HBV, syfilis), poradenství a intervence směrem k bezpečnější aplikaci drog, prevence předávkování (naloxonový program), edukace a předávání informací, poradenství, podpora bydlení, podpora zaměstnání, odkazování do jiných služeb, základní zdravotní ošetření, hygienický servis (praní prádla, sprchování), potravinový servis. 
 • Ambulantní léčba. Ambulantní léčba je dostupná v lékařských adiktologických ambulancích, v nelékařských adiktologických ambulancích, v ambulancích sociálních služeb, existují také dětské a dorostové adiktologické ambulance. Poskytované služby: zhodnocení stavu, poradenství, nácvikové programy, farmakoterapie včetně substituční léčby, psychoterapeutické intervence individuální a/nebo skupinové, strukturovaný program, sociální práce, case management, mediace, prevence relapsu, koordinace péče, práce s rodinou atd. Stacionární programy nabízejí intenzivnější, strukturovanější, denní program, určený motivovaným a stabilizovaným klientům.
 • Rezidenční léčba. Celkem 38 zdravotnických lůžkových zařízení v ČR poskytuje detoxifikaci. Odvykací léčbu zajišťuje 22 psychiatrických nemocnic a některá psychiatrických oddělení nemocnic akutní péče, především Klinika adiktologie (Apolinář) ve VFN v Praze. V ČR existuje 19 terapeutických komunit pro závislé.

Doléčovací programy. Cílovou skupinou jsou osoby, které absolvovaly ambulantní či rezidenční léčbu a aktuálně abstinují. Poskytované služby: skupinová, individuální a rodinná psychoterapie, prevence relapsu, sociální práce, poskytnutí chráněného/podporovaného bydlení, chráněného zaměstnávání/rekvalifikace a volnočasové aktivity.

Nebojte se služby využít.

Užívání drog není v ČR trestné.

Držení malého množství drogy se hodnotí jako přestupek. 
Obchodování s drogami a držení většího množství drog je trestným činem.

 

Další informace

Rozcestník Naši Ukrajinci (česky, ukrajinsky): https://www.nasiukrajinci.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb (česky, ukrajinsky): https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb

Ministerstvo vnitra ČR (česky, ukrajinsky) - Informace pro občany Ukrajiny: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Infolinka Ministerstva vnitra ČR pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802 (provoz nonstop)

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k zaměstnávání a pomoci v hmotné nouzi pro občany Ukrajiny (česky, ukrajinsky): https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Seznam krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (česky, ukrajinsky): https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx