Zaostřeno, ročník 2020

, rubrika Novinky

V r. 2020 bylo vydáno 6 číslel periodika Zaostřeno; z toho 2 čísla vyšla i v anglické verzi.

Seznam čísel Zaostřeno vydaných od r. 2015 najdete na stránkách drogy-info v sekci Publikace - Seznam publikací. Čísla vydaná v letech 2003-2014 pod původním titulem Zaostřeno na drogy jsou uvedena v samostatném seznamu. Všechna dosud vydaná čísla Zaostřeno i Zaostřeno na drogy jsou zveřejněna pod záložkou Publikace - Zaostřeno.

Anglické verze jsou připojeny u jednotlivých článků. Pokud však hledáte pouze anglická čísla, můžete k nim přistupovat přímo, ze sekce Reports and other publications - Focused (bulletin).


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz