Zaostřeno, ročník 2020

, rubrika Novinky

V r. 2020 bylo vydáno 6 číslel periodika Zaostřeno; z toho 2 čísla vyšla i v anglické verzi.

Seznam čísel Zaostřeno vydaných od r. 2015 najdete na stránkách drogy-info v sekci Publikace - Seznam publikací. Čísla vydaná v letech 2003-2014 pod původním titulem Zaostřeno na drogy jsou uvedena v samostatném seznamu. Všechna dosud vydaná čísla Zaostřeno i Zaostřeno na drogy jsou zveřejněna pod záložkou Publikace - Zaostřeno.

Anglické verze jsou připojeny u jednotlivých článků. Pokud však hledáte pouze anglická čísla, můžete k nim přistupovat přímo, ze sekce Reports and other publications - Focused (bulletin).


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.