Česká politika v oblasti závislostí a priority českého předsednictví v Radě EU v r. 2022

, rubrika Novinky

Zveřejnili jsme číslo časopisu Zaostřeno, které shrnuje nejdůležitější informace týkající se české politiky v oblasti závislostí, jejích cílů a principů, koordinace, situace, trendů a dosahovaných výsledků. Uvádí rovněž priority předsednictví České republiky v Radě EU (období od 1. 7. do 31. 12. 2022), týkající se oblasti závislostí.

Zaostřeno 01/22 obsahuje i základní přehled situace a trendů v oblasti užívání návykových látek, hazardního hraní a dalších forem rizikového chování. Najdete jej pod záložkou Odborné publikace a časopis ... 2022 - Zaostřeno.